Praca

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osób chcących poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie na poniższych stanowiskach

Specjalista ds. analizy danych produkcyjnych
(miejsce pracy: Strefa Ekonomiczna w Wykrotach)

Opis stanowiska:

 • Analiza wskaźników produkcji z zakresu Jakości, Kosztów i Dostaw
 • Zbieranie i przygotowywanie danych do raportów miesięcznych
 • Planowanie zatrudnienia na produkcji z uwzględnieniem budżetu i aktualnych prognoz dostaw
 • Analiza zdolności produkcyjnych dla różnych procesów produkcji
 • Aktywna współpraca z działami produkcji, logistyki i jakości
 • Usprawnianie i wdrażanie narzędzi do raportowania

Od kandydatów oczekujemy:

 • Rozumienie procesów produkcyjnych oraz ich podstawowych wskaźników
 • Umiejętność tworzenia planów produkcji i zasobów potrzebnych do ich realizacji
 • Znajomość MS Office, a w szczególności MS Excel
 • Umiejętności analityczne oraz komunikacyjne
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (ustnie i pisemnie)
 • Doświadczenie w branży motoryzacyjnej (mile widziane)

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku poprzez udział w ciekawych i złożonych projektach
 • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Profesjonalny i zgrany zespół

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

oraz dołączenie poniższej klauzuli (CV bez klauzuli nie będą rozpatrywane)

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (Administrator),w dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Elektromechanik. Oświadczam, że mam świadomość, że mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”


Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest TOYOTA BOSHOKU POLAND Sp. z o.o.z siedzibą w Wykrotach, przy ul. Wyzwolenia 56, 59-730 Nowogrodziec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320307 (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w kwestiach związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych pod adres email: rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

Młodszy specjalista ds. zakupów
(miejsce pracy: Strefa Ekonomiczna w Wykrotach)

Opis stanowiska:

 • Pozyskiwanie nowych dostawców
 • Utrzymywanie długotrwałych relacji z dostawcami w celu rozwijania efektywnej współpracy
 • Optymalizacja zakupów oraz budowanie strategii zakupowej
 • Negocjowanie kontraktów zakupowych, zapewnienie korzystnych warunków umów
 • Inicjowanie i prowadzenie projektów w zakresie oszczędności kosztów materiałowych
 • Analiza kosztów realizacji zamówień

Od kandydatów oczekujemy:

 • Mile widziane doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Wykształcenia wyższego
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku poprzez udział w ciekawych i złożonych projektach
 • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Profesjonalny i zgrany zespół

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

oraz dołączenie poniższej klauzuli (CV bez klauzuli nie będą rozpatrywane)

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (Administrator),w dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Elektromechanik. Oświadczam, że mam świadomość, że mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”


Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest TOYOTA BOSHOKU POLAND Sp. z o.o.z siedzibą w Wykrotach, przy ul. Wyzwolenia 56, 59-730 Nowogrodziec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320307 (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w kwestiach związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych pod adres email: rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

Pracownik Magazynu
(miejsce pracy: Strefa Ekonomiczna w Wykrotach)

Opis stanowiska:

 • przyjmowanie, kontrola oraz wydawanie materiałów z magazynu
 • przygotowanie materiałów do wysyłki
 • przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji
 • dostarczanie materiałów na linie produkcyjne

Od kandydatów oczekujemy:

 • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe
 • gotowość do pracy w systemie 2/3 zmianowym
 • mile widziane doświadczenie na magazynie
 • chęć do pracy, zaangażowanie

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie zasadnicze plus dodatku
 • częściowy zwrot kosztów dojazdu + premie frekwencyjne

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

oraz dołączenie poniższej klauzuli (CV bez klauzuli nie będą rozpatrywane)

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (Administrator),w dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Elektromechanik. Oświadczam, że mam świadomość, że mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”


Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest TOYOTA BOSHOKU POLAND Sp. z o.o.z siedzibą w Wykrotach, przy ul. Wyzwolenia 56, 59-730 Nowogrodziec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320307 (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w kwestiach związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych pod adres email: rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

Elektromechanik
(miejsce pracy: Strefa Ekonomiczna w Wykrotach)

Opis stanowiska:

 • Zapewnienie utrzymania ciągłości i sprawności instalacji i urządzeń używanych w procesie produkcji
 • Diagnozowanie, ocena i usuwanie przyczyn usterek technicznych
 • Prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi
 • Współudział w realizacji inwestycji i modernizacji urządzeń

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia technicznego kierunkowego o profilu elektrycznym lub elektromechanicznym
 • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej
 • Znajomości zagadnień z zakresu energetyki, mechaniki ogólnej, hydrauliki siłowej i pneumatyki
 • Uprawnień SEP do 1 kV
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku poprzez udział w ciekawych i złożonych projektach
 • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Profesjonalny i zgrany zespół

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

oraz dołączenie poniższej klauzuli (CV bez klauzuli nie będą rozpatrywane)

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (Administrator),w dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Elektromechanik. Oświadczam, że mam świadomość, że mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”


Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest TOYOTA BOSHOKU POLAND Sp. z o.o.z siedzibą w Wykrotach, przy ul. Wyzwolenia 56, 59-730 Nowogrodziec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320307 (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w kwestiach związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych pod adres email: rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

(Młodszy) Specjalista HR z językiem ukraińskim
(miejsce pracy: Strefa Ekonomiczna w Wykrotach)

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 • Współpraca z agencjami pracy tymczasowej – koordynacja zatrudnienia pracowników
 • Wsparcie komunikacji w organizacji
 • Współtworzenie i udział w projektach HR
 • Monitorowanie, raportowanie i analiza wskaźników HR

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia w pracy w działach HR/administracyjnych/organizacyjnych
 • Wykształcenia wyższego
 • Znajomości języka ukraińskiego i polskiego – poziomu umożliwiającego swobodną komunikację
 • Znajomość j. angielskiego będzie atutem
 • Znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Samodzielności i inicjatywy w podejmowaniu działań

Oferujemy:

 • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Profesjonalny i zgrany zespół

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

oraz dołączenie poniższej klauzuli (CV bez klauzuli nie będą rozpatrywane)

 

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (Administrator),w dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko (Młodszy) Specjalista HR z językiem ukraińskim. Oświadczam, że mam świadomość, że mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”


Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest TOYOTA BOSHOKU POLAND Sp. z o.o.z siedzibą w Wykrotach, przy ul. Wyzwolenia 56, 59-730 Nowogrodziec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320307 (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w kwestiach związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych pod adres email: rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

Inspektor Jakości
(miejsce pracy: Strefa Ekonomiczna w Wykrotach)

Opis stanowiska:

 • analiza dokumentów jakościowych
 • programowanie urządzeń pomiarowych
 • pomiar detali i wyrobów
 • przygotowywanie raportów jakościowych dotyczących wyników z bieżącej produkcji i audytu produktu
 • analiza incydentów jakościowych (reklamacje od klienta oraz incydenty wewnętrzne)

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia technicznego
 • dobrej znajomości rysunku technicznego
 • Sprawnego posługiwania się pakietem MS Office
 • Obsługi przyrządów pomiarowych (suwmiarka , mikrometr)
 • Znajmość j. angielskiego będzie atutem

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku poprzez udział w ciekawych i złożonych projektach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Profesjonalny i zgrany zespół

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

oraz dołączenie poniższej klauzuli (CV bez klauzuli nie będą rozpatrywane)

 „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (Administrator),w dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor Jakości. Oświadczam, że mam świadomość, że mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”


Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest TOYOTA BOSHOKU POLAND Sp. z o.o.z siedzibą w Wykrotach, przy ul. Wyzwolenia 56, 59-730 Nowogrodziec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320307 (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w kwestiach związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych pod adres email: rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

Operator Produkcji
(miejsce pracy: Strefa Ekonomiczna w Wykrotach)

Poszukujemy pracowników produkcji, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Nie wymagamy doświadczenia – gwarantujemy pełne przeszkolenie każdego pracownika !

Operator/ka Działu Szwalnia – opis stanowiska:

 • obsługa maszyny szyjącej
 • zapewnienie ciągłości produkcji
 • dbałość o utrzymanie maksymalnej jakości wykonywanych prac
 • troska o stan wykorzystywanych narzędzi i urządzeń
 • ścisłe przestrzeganie wszystkich standardów istniejących w firmie

Operator/ka Działu Metal – opis stanowiska:

 • obsługa maszyn produkcyjnych (spawalnia, tłocznia, lakiernia, prasy)
 • zapewnienie ciągłości produkcji
 • dbałość o utrzymanie maksymalnej jakości wykonywanych prac
 • troska o stan wykorzystywanych narzędzi i urządzeń
 • ścisłe przestrzeganie wszystkich standardów istniejących w firmie

Operator/ka Działu Montaż – opis stanowiska:

 • montaż manualny siedzeń
 • zapewnienie ciągłości produkcji
 • dbałość o utrzymanie maksymalnej jakości wykonywanych prac
 • troska o stan wykorzystywanych narzędzi i urządzeń
 • ścisłe przestrzeganie wszystkich standardów istniejących w firmie

Od kandydatów oczekujemy:

 • wysokiego poziomu zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków
 • sumienności oraz terminowości
 • umiejętności pracy w grupie
 • dyspozycyjności – praca w systemie zmianowym (w zależności od działu)
 • nie wymagamy doświadczenia – wszystkiego Cię nauczymy

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i premie, częściowy zwrot kosztów dojazdu
 • Bogaty pakiet benefitów (np. prywatną opiekę medyczną, nagrodę roczną, wczasy pod gruszą, premie świąteczne, kartę Multisport itp.)
 • Profesjonalny i zgrany zespół

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

lub pocztą na adres:

Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 56, Wykroty, 59-730 Nowogrodziec

oraz dołączenie poniższej klauzuli (CV bez klauzuli nie będą rozpatrywane)

 „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (Administrator),w dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Operator. Oświadczam, że mam świadomość, że mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”


Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest TOYOTA BOSHOKU POLAND Sp. z o.o.z siedzibą w Wykrotach, przy ul. Wyzwolenia 56, 59-730 Nowogrodziec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320307 (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w kwestiach związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych pod adres email: rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

Specjalista HR
(miejsce pracy: Strefa Ekonomiczna w Wykrotach)

Opis stanowiska:

 • Współpraca z kadrą menedżerską w zakresie realizacji celów biznesowych i polityki personalnej
 • Współtworzenie i udział w projektach HR
 • Wsparcie komunikacji w organizacji
 • Tworzenie polityki personalnej w organizacji
 • Badanie potrzeb i tworzenie programów szkoleniowych dla pracowników
 • Monitorowanie, raportowanie i analiza wskaźników HR (w tym absencja, fluktuacja kadr, koszty pracy itp.)
 • Wsparcie lub prowadzenie procesów rekrutacyjnych , współpraca z agencjami pracy tymczasowej

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Wykształcenia wyższego – preferowane kierunkowe ZZL
 • Znajomości języka angielskiego -poziomu umożliwiający swobodną komunikację
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Samodzielności i inicjatywy w podejmowaniu działań

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku poprzez udział w ciekawych i złożonych projektach
 • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Profesjonalny i zgrany zespół

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com

oraz dołączenie poniższej klauzuli (CV bez klauzuli nie będą rozpatrywane)

 „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (Administrator),w dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista HR. Oświadczam, że mam świadomość, że mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”


Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest TOYOTA BOSHOKU POLAND Sp. z o.o.z siedzibą w Wykrotach, przy ul. Wyzwolenia 56, 59-730 Nowogrodziec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320307 (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w kwestiach związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych pod adres email: rekrutacja.tbpl [at] toyota-boshoku.com